Konkursy ofert

Modernizacja energetyczna 8 budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Olimp w Ujściu

KONKURS OFERT w trybie zapytania o cenę na wymianę ok. 1300 szt. zaworów i głowic termostatycznych Dn 10 – 15 w zasobach mieszkaniowych i lokalach użyteczności publicznej spółdzielni w terminie : 01.03.2019 – 10.06.2019 r.

KONKURS OFERT w trybie zapytania o cenę na wykonanie zabudowy wiatrołapów w budynkach mieszkalnych 1, 2, 3 ( 12 szt. ) oraz drzwi zewnętrznych w budynkach mieszkaniowych 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 3 -ch budynkach użyteczności publicznej ( 29 szt.) spółdzielni w terminie : 10.12.2018 – 30.04.2019 r.

KONKURS OFERT w trybie zapytania o cenę na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Czarnkowskiej 30 w Ujściu w terminie : 08.12.2018 – 30.04.2019 r.

KONKURS OFERT w trybie zapytania o cenę na „Nadzór Inwestorski” zadań inwestycyjnych związanych z „Modernizacją energetyczną 8 budynków mieszkalnych oraz 3 budynków użyteczności publicznej” w Ujściu w terminie : 07.12.2018 – 30.12.2020 r.

KONKURS OFERT w trybie zapytania o cenę – na opracowanie projektów technicznych zadań inwestycyjnych związanych z „Modernizacją energetyczną 8 budynków mieszkalnych oraz 3 budynków użyteczności publicznej” w Ujściu w terminie : 05.12.2018 – 27.02.2019 r.

KONKURS OFERT w trybie zapytania o cenę – na wykonanie docieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją metodą wdmuchiwania materiału izolacyjnego w postaci granulatu celulozy w budynku mieszkalnym przy ul.Czarnkowskiej 30 w Ujściu, Pawilonie Handlowym (przy bud. Nr 3) i budynku administracyjnym w Ujściu na Osiedlu Górnym: w terminie 08.01.2019 – 30.06.2019r.

KONKURS OFERT w trybie zapytania o cenę – na wykonanie docieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją metodą ułożenia wełny mineralnej w budynkach mieszkalnych 4, 5, 6, 7 na Osiedlu Górnym w Ujściu: w terminie 08.01.2019 – 30.03.2019 r.

KONKURS OFERT w trybie zapytania o cenę – na wykonanie docieplenia stropów piwnic metodą  natryskową materiału izolacyjnego w postaci wełny mineralnej skalnej z lepiszczem cementowym w budynkach  mieszkalnych  1, 2, 3, 4, 5,  w Ujściu na Osiedlu Górnym oraz w budynku przy  ul. Czarnkowskiej 30 w Ujściu  : w terminie 01.02.2019 – 30.06.2019 r.

KONKURS OFERT  w trybie zapytania o cenę  na wykonanie docieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją  metodą  wdmuchiwania materiału izolacyjnego w postaci granulatu wełny mineralnej w budynkach 4, 5, 6, 7  w Ujściu na Osiedlu Górnym : w terminie 01.02.2019 – 30.06.2019 r.

KONKURS OFERT  w trybie zapytania o cenę na wykonanie „Docieplenia 7 budynków mieszkalnych oraz 3 budynków użyteczności publicznej na Osiedlu Górnym w Ujściu” w terminie : 25.02.2019  –  31.11.2020 r.

KONKURS OFERT w trybie zapytania o cenę  na wykonanie docieplenia stropów piwnic metodą  wyklejania materiału izolacyjnego w postaci wełny mineralnej skalnej, lamelowej o grubości 10-11 cm w budynkach  mieszkalnych  1, 2, 3, 4, 5,  w Ujściu na Osiedlu Górnym oraz w budynku mieszkalnym przy  ul. Czarnkowskiej 30 w Ujściu: w terminie 01.03.2019 – 30.09.2019 r.