Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Olimp” w Ujściu

Brygida Rajewicz Przewodniczący
Izabela Ponicka Z-ca Przewodniczącego
Emilia Piotrowska Sekretarz
Wioletta Gładych Członek
Karolina Siminska Członek
Tomasz Skibiński Członek
Tomasz Soboń Członek

Skład Komisji Rewizyjnej

  • Wioletta Gładych
  • Izabela Ponicka
  • Emilia Piotrowska