Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Olimp” w Ujściu

Leonard Stężała Przewodniczący
Ryszard Kierecki Z-ca Przewodniczącego
Eugenia Górzna Sekretarz
Jerzy Koźma Członek
Paweł Flejszerowicz Członek
Tadeusz Kania Członek
Krystyna Schmidt Członek

Skład Komisji Rewizyjnej

  • Paweł Flejszerowicz
  • Krystyna Schmidt