Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Olimp” w Ujściu

Izabela Ponicka Przewodniczący
Tomasz Soboń Z-ca Przewodniczącego
Karolina Siminska Sekretarz
Tomasz Skibiński Członek
Olga Stachera Członek
Emilia Piotrowska Członek

Skład Komisji Rewizyjnej

  • Izabela Ponicka
  • Tomasz Skibiński
  • Olga Stachera