Aktualności

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej OLIMP w Ujściu informuje, że na podstawie Komunikatu Związku Międzygminnego „PRGOK” w Pile z dnia 27.02.2020r. zmienił się regulamin utrzymania porządku i czystości według którego od 1 kwietnia wszyscy mieszkańcy będą musieli segregować odpady.

Nowa stawka za nieczystości stałe od 1 kwietnia wynosi
30 zł od osoby.