Aktualności

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Ujście, ul. Wierzbowa (przy oczyszczalni ścieków)

poniedziałek, środa, sobota od 900 do 1700.

Co można bezpłatnie oddać do PSZOK-u:

– odpady wielkogabarytowe (opróżnione z zawartości), w tym m.in. stare meble, tapczany, fotele, krzesła itp.,

– opony od samochodów osobowych, w limitowanej ilości (5 w roku kalendarzowym dla gospodarstw domowych do sześciu osób, 10 sztuk dla gospodarstw domowych powyżej siedmiu osób),

– odpady budowlane i remontowe z drobnych prac (w limitowanej ilości 200 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym),

– drewno i stolarkę okienną,

– drewno impregnowane,

– styropian budowlany z drobnych prac remontowych i styropian opakowaniowy,

– papier i tekturę,

– szkło (białe i kolorowe),

– odpady zielone,

– tworzywa sztuczne PET i inne niż PET, folie,

– metale,

– odzież i tekstylia,

– popioły,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– odpady niebezpieczne (m.in. baterie i akumulatory).

Czego nie można oddać do PSZOK-u:

– odpadów, których wyciekają płyny i inne substancje

– odpadów silnie toksycznych

– odpadów zawierających azbest, eternit i papę,

– padłych zwierząt,

– resztkowych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

– opon z działalności gospodarczej tj. opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

– folii z działalności rolniczej.

Korzystanie z PSZOK-u:

Odpady do PSZOK-u trzeba dostarczyć we własnym zakresie i własnym transportem. Na miejscu trzeba je samodzielnie wrzucić do odpowiedniego kontenera. Odpady muszą być posegregowane na odpowiednie frakcje, nie mogą być zanieczyszczone. Mieszkaniec, który przywozi odpady, musi okazać pracownikowi dowód osobisty oraz wypełnić oświadczenie o przekazaniu odpadów. Mieszkaniec zobowiązany jest do stosowania się do regulaminu oraz wykonywania poleceń pracownika.