Aktualności

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu informuje, że w związku z przyjęciem Uchwał z dnia 27.02.2023 r. Rady Nadzorczej SM OLIMP w Ujściu od 01.03.2023 r. nastąpi zmiana stawek czynszowych.

Nowe naliczenia czynszowe oraz rozliczenie zużytej wody będą dostarczone do skrzynek pocztowych.