Aktualności

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „OLIMP” w Ujściu w dniu 20 marca 2024 r.

W marcu Rada odbyła kolejne posiedzenie w br. na którym omówiono informację przedstawioną Radzie Nadzorczej przez Komisję Rewizyjną z posiedzenia w dniu 24 stycznia br. Podczas posiedzenia komisja przejrzała wyciągi i dokumenty na podstawie których dokonywano przelewów z konta Spółdzielni oraz sprawozdanie za 2022 rok przygotowane przez Zarząd. Komisja poprosiła Radę o wyjaśnienie z Zarządem kilku spraw m. in.: delegacje, które nie posiadały numeru, celu podróży oraz podpisu delegującego (na posiedzeniu pokazano nam, że jest zaprowadzona ewidencja, także będziemy to sprawdzać); bardzo duże faktury dla jednej firmy, która remontowała dachy (sprawdzimy czy zostały zachowane procedury); umowy o dzieło (polecono aby każdą umowę o dzieło parafował prawnik, gdyż umowa taka może być zawierana tylko na ściśle określonych warunkach – na wykonanie dzieła).

Prezes poinformował, że w związku z prośbą przekazaną przez Radę, zadzwonił do trzech firm sprzątających aby zrobiły wycenę sprzątania klatek schodowych. Tylko jedna firma zrobiła rekonesans i wycenę, i jeżeli mieszkańcy wyraziliby zgodę to przybliżona opłata na jedno mieszkanie wynosiłaby ok. 30 zł na miesiąc. Według Rady trzeba by popytać inne firmy oraz zrobić rozeznanie wśród mieszkańców, kto byłby za takim rozwiązaniem. Prezes poinformował, że zgłosiła się firma zainteresowana montażem czujników ciepła, które regulowały by ogrzewanie wg temperatury w mieszkaniach a nie na dworze. Temat do przeliczenia i rozważenia.

Rada poprosiła aby pani księgowa wytłumaczyła skąd są takie niedobory. Pan prezes wraz z księgową tłumaczyli to brakiem podwyżek oraz pandemią. Jedynym wyjściem z aktualnej sytuacji gdzie niedobory wzrastają co roku jest albo ograniczenie kosztów albo podwyżka czynszów. Z wyjaśnień wynika, że Zarząd prosił poprzednią Radę o podwyższenie czynszów ale Rada nie wyraziła zgody. Temat niedoborów był też poruszony przez lustratora podczas ostatniej lustracji, że należałoby dostosować czynsze do ponoszonych kosztów, jednak nic z tym nie zrobiono. Z przeanalizowanych dokumentów wynikało, że większość kosztów to płace i pochodne. Rada zapytała o premię, która jest wpisana w umowy i wypłacana jest co miesiąc bez względu na sytuację finansową Spółdzielni. Pani księgowa wyjaśniła, że to nie jest premia uznaniowa tylko regulaminowa i że tak było zawsze. Rada skieruje zapytanie do prawnika.

Przedstawiono problemy mieszkańców z dyżurów Rady Nadzorczej m.in. problem zastawiania klatek schodowych. Mieszkańcy zastawiają klatki schodowe, co należy rozwiązać, bo do przechowywania rowerów, wózków, sanek są przeznaczone pomieszczenia tzw. wózkarnie a do przechowywania szafek i innych prywatnych rzeczy są piwnice. Także przyłączamy się do prośby Zarządu i apelujemy do mieszkańców o uprzątnięcie klatek schodowych aby w razie interwencji służb nie było problemów. Kolejny bardzo duży problem, to bałagan przed blokami. Bardzo dużo mieszkańców zgłasza ten sam problem. Zarówno na osiedlu Górnym jak i na ul. Czarnkowskiej. Poprosiliśmy Zarząd o zadaszenie śmietnika na ul. Czarnkowskiej oraz delegowanie pracowników do sprzątania oraz większy nadzór nad pracownikami wykonującymi prace porządkowe na Osiedlu Górnym.

Zachęcamy mieszkańców do czytania protokołów (dostępne w Spółdzielni), bo tam szczegółowo opisujemy posiedzenia, które trwają kilka godzin i ciężko zawrzeć wszystko w krótkiej informacji.

                            Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu