Aktualności

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „OLIMP” w Ujściu w dniu 17 kwietnia 2024 r.

Na prośbę przewodniczącej Rady Nadzorczej zostało zwołane posiedzenie samej Rady, bez Zarządu Spółdzielni.

Rada przygotowała pisma do kancelarii obsługującej Spółdzielnię, gdyż Zarząd wielokrotnie nas zapewniał, że kancelaria  służy też do obsługi Rady. Dlatego też postanowiliśmy poprosić o konsultacje i odpowiedź na piśmie.

Z dokumentów, które Zarząd nam przedstawił na marcowym posiedzeniu wynikają bardzo duże niedobory, które powstały w latach poprzednich i wciąż rosną. Sposób na zmniejszenie jest oczywisty, albo zwiększyć opłaty albo zmniejszyć wydatki. Najwięcej pochłaniają płace i pochodne, dlatego zadaliśmy pytanie o zmianę umów członków Zarządu, którzy oprócz bardzo wysokiego wynagrodzenia zmienianego co roku, ma wpisaną miesięczną premię w wysokości 20%, która wypłacana jest automatycznie, bez względu na to w jakiej sytuacji finansowej jest Spółdzielnia oraz czy cokolwiek było zrobione. Według nas premia ta powinna być uznaniowa przyznawana przez Radę.

Uważamy też, że w tak małej spółdzielni, nie jest potrzebna Rada składająca się aż z 7 członków, bo wg nas wystarczyłaby w składzie 3 – 5 osób.

Co do zmian jakie chcielibyśmy wprowadzić w Statucie naszej spółdzielni, o które poprosiliśmy kancelarię o odpowiedź to m.in. wybór prezesa nie jak aktualnie przez radę nadzorczą ale przez najwyższy organ czyli Walne Zgromadzenie. Można by też wprowadzić kadencję 5 lat i możliwość wyboru na kolejną. Kolejna sprawa to zgłaszanie kandydatów do rady nadzorczej, aby odbywało to się wcześniej przed Walnym Zgromadzeniem, tak żeby można było zweryfikować czy kandydaci spełniają wszystkie przesłanki, i jeżeli tak, na Walne Zgromadzenie byłaby już przygotowana karta do głosowania, co znacznie usprawniłoby wybory.

Przygotowaliśmy też pismo do Zarządu o niedobory i propozycje Zarządu aby je zlikwidować niepodwyższając czynszów. Pytania szczegółowo opisane są w protokole.

Na prośbę mieszkańców, przygotowaliśmy też wykaz terminów dyżurów Rady Nadzorczej do końca roku 2024, na które zapraszamy. Dyżury będą odbywały się w budynku Spółdzielni w następujących terminach: 6 maja, 3 czerwca, 2 września, 7 października, 4 listopada, 2 grudnia w siedzibie Spółdzielni w godzinach 17 – 18.

Zachęcamy mieszkańców do czytania protokołów (dostępne w Spółdzielni), bo tam szczegółowo opisujemy posiedzenia, które trwają kilka godzin i ciężko zawrzeć wszystko w krótkiej informacji.

                          Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu