Aktualności

UL. CZARNKOWSKA, NOWA WIEŚ UJSKA PODWYŻKA OPŁAT

OZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu informuje, że w związku z podwyżką opłat za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków ustaloną przez ZGKiM w Ujściu na podstawie decyzji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 13.09.2021r., wprowadza się od 01.10.2022r. nowe stawki:

  • Za 1m3 wody – 3,76 zł
  • Za 1m3 ścieków – 6,60 zł

Razem nowa stawka za wodę i ścieki będzie wynosić 10,36 zł za 1m3.

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile, Nr XXXI/122/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Od 01.10.2022r. opłata za odpady komunalne będzie wynosić 39,00 zł/osobę.

Pozostałe składniki czynszu, w tym opłaty za eksploatację, centralne ogrzewanie oraz fundusz remontowy, pozostają bez zmian.