Aktualności

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej OLIMP w Ujściu w związku z pytaniami mieszkańców informuje, że jako zarządca, dokonał już obowiązkowego zgłoszenia wszystkich budynków oraz Państwa lokali mieszkalnych jak i użytkowych do rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W związku z powyższym prosimy o niedokonywanie indywidualnych zgłoszeń Państwa lokali do w/w rejestru.