Aktualności

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu informuje, że zgodnie z podjętymi przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu Uchwałami
nr 2/2024 r., 3/2024 r. oraz 4/2024 r.   z dnia 04.06.2024 r.

Od 01.10.2024 r.  zostają zmienione stawki czynszowe:

Uchwała 2/2024 r. Rady Nadzorczej SM „OLIMP” w Ujściu:

Eksploatacja – Osiedle Górne

Obecna stawka – 2,50 zł/m2

Nowa stawka obowiązująca od 01.10.2024 r. – 2,70 zł/m2

Uchwała 3/2024 r. Rady Nadzorczej SM „OLIMP” w Ujściu:

Eksploatacja – blok ul. Czarnkowska 30

Obecna stawka – 2,50 zł/m2

Nowa stawka obowiązująca od 01.10.2024 r.2,70 zł/m2

Uchwała 4/2024 r. Rady Nadzorczej SM „OLIMP” w Ujściu:

Gospodarka wodno-ściekowa – blok ul. Czarnkowska 30

Obecna stawka – 0,05 zł/m2

Nowa stawka obowiązująca od 01.10.2024 r.0,10 zł/m2

Jednocześnie informujemy, że naliczenia czynszowe z nowymi stawkami otrzymają Państwo we wrześniu.