Aktualności

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu, które odbyło się 15 stycznia 2024 r.

W grudniu Rada miała jedno posiedzenie bez obecności Zarządu, na którym omówiono sprawę nieuznawania jednego z członków Rady i przejrzeniu w tej sprawie całej korespondencji Zarządu z KRS oraz omówienie dwóch pism otrzymanych w grudniu od Zarządu (protokół w Spółdzielni). Posiedzenie Rady wraz z Zarządem, które miało odbyć się na koniec grudnia, na prośbę Zarządu zostało przeniesione  i odbyło się 15 stycznia.

Prezes przedstawił Radzie sprawozdanie z ostatniego miesiąca. Poinformował Radę, że jest już zatwierdzona lokalizacja masztu za budynkiem Spółdzielni i aktualnie Inwestor jest w trakcie załatwiania dokumentacji; podpisana została nowa umowa z Metrologiem (stawki pozostaną bez zmian); wizyta u Burmistrza, który poinformował, że przy żłobku, który ma powstać będzie prawie 50 miejsc parkingowych; zakupiono olej do NWU; rozmowy z PGNiG (ceny pozostaną bez zmian); została złożona apelacja od wyroku w sprawie wypadku dziecka na placu zabaw, także sprawa nadal nie jest zakończona.

W dniu 27.11.2023 r. Rada Nadzorcza złożyła do Zarządu pismo ze swoim stanowiskiem w sprawie obowiązującej umowy na obsługę prawną Spółdzielni. W piśmie tym, podpisanym przez cały aktualny skład Rady, stwierdzono, że niedopuszczalna jest taka sytuacja jaka ma aktualnie miejsce w naszej Spółdzielni. Mianowicie, że pomoc prawna opłacana z pieniędzy Spółdzielców jest świadczona wyłącznie dla jednego organu jakim jest Zarząd. Ponadto przez ten krótki czas w jakim urzęduje nowa Rada zaobserwowaliśmy tak wiele niedociągnięć i błędów ze strony kancelarii, że niezrozumiałe jest stanowisko Zarządu, który upiera się przy pozostaniu przy tej Kancelarii.  Zarząd odpisał Radzie pismem z 11.12.2023 r. że nie wypowie umowy i nadal będzie współpracował z Kancelarią, gdyż „Kancelaria stoi na straży prawa i potrafi wychwycić nieprawidłowości czy to w działaniach Zarządu, czy Rady i je wskazać oraz pokierować na „właściwe tory”.” Ponieważ jako Rada absolutnie się z taką opinią nie zgadzamy, poprosiliśmy o przygotowanie na posiedzenie informacji nt. kosztów jakie Spółdzielnia poniosła w związku z zawartą umową, informacja o prowadzonych sprawach w sądzie w poszczególnych latach, ile było wydanych opinii itp. Pani księgowa stwierdziła, że nie ma możliwości przeliczenia ile było opinii prawnych i porad w danym roku, tak jak prosiła Rada. Wyjaśniła, że podczas podpisywania dużego kredytu było bardzo dużo porad, teraz jest bardzo mało.

Pani księgowa przygotowała dokumentację, którą Rada przejrzała nt. ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypłaconych w 2018 r. niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Ekwiwalenty zostały wypłacone m.in. dwóm członkom Zarządu w horrendalnie wysokich kwotach za zgodą Kancelarii. Zdaniem Rady niedopuszczalna jest sytuacja, że osoby z Zarządu nie znały podstawowych przepisów prawa pracy i naraziły Spółdzielnię na taki wydatek, za który można by wiele zrobić. Sprawa dla nas nie jest zakończona, bo sprawdzimy czy ktokolwiek wezwał Zarząd do zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.

Omówienie spraw zgłaszanych przez mieszkańców m.in. poproszono o miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych; poruszono temat ogrzewania prywatnego; o rozliczanie zużycia wody w pralni; konserwacja domofonów;  sprzątanie klatek przez firmę sprzątającą; grzyb na ścianach bloku nr 7; tabliczki aby sprzątać nieczystości po swoich psach; światło przy bloku nr 6 (bardziej szczegółowo w protokole).

Jednak najwięcej kontrowersji wśród mieszkańców cały czas wzbudza temat masztu telefonii komórkowej, który ma powstać za budynkiem Spółdzielni. Mieszkańcy zgłaszali Radzie, że nic o żadnym maszcie nie było nigdy mówione na Walnym i nie chcą mieć na swoim osiedlu żadnego masztu. Przewodnicząca przekazała wszystko Zarządowi, łącznie z informacją, że teren na którym ma stanąć owy maszt to w planie zagospodarowania przestrzennego „teren zabudowy wielorodzinnej”. Zarząd poinformował, że teraz wszystko jest po stronie firmy , która jest w trakcie załatwianie dokumentacji. Przewodnicząca zapytała, czy Zarząd uważa, że maszt poprawi atrakcyjność osiedla. Jeden z członków Zarządu stwierdził, że „nasze osiedle zawsze było atrakcyjne” i on nic nie słyszał, żeby ludzie takiego masztu nie chcieli. Jednak do Rady non stop napływają negatywne głosy mieszkańców na ten temat. Zdecydowano, że temat zostanie poruszony na walnym zgromadzeniu, jednak ponieważ umowa jest już podpisana, wycofanie się z niej będzie pociągało za sobą kary finansowe dla Spółdzielni.

W dniu 11.12.2023 r. Rada otrzymała od Zarządu pismo z wnioskiem o przyznanie nagrody dla społecznego Członka Zarządu SM „OLIMP” w Ujściu. W uzasadnieniu było, że ów członek wykonuje swoje obowiązki społecznie i przez cały rok z pełnym zaangażowaniem pracował na rzecz Spółdzielni. Rada poprosiła o przygotowanie uchwały na nagrodę oraz uzasadnienie na czym polegało to „pełne zaangażowanie”, gdyż jesteśmy Radą od czerwca i nie wiemy co działo się na początku roku. Przewodnicząca powiedziała, że jako Rada przedstawiliśmy już swoje stanowisko, mianowicie, że członkowie Zarządu powinni otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie wypłacane w niewielkiej kwocie, ale uważamy, że niewłaściwe jest, że nagroda jest przyznawana na wniosek Prezesa, gdyż wg Rady może prowadzić to do różnych patologii jak np. zatwierdzanie przez członków zarządu wszystkich „pomysłów” prezesa. Każdy członek Zarządu ponosi odpowiedzialność za wszystkie decyzje Zarządu, także powinien otrzymywać jakieś wynagrodzenie, nie tylko Prezes. Członek Zarządu stwierdził, że dawniej każdy członek Zarządu otrzymywał nagrodę, ale przewodnicząca stwierdziła, że my nie pracujemy jak poprzednie Rady.

Rada zapytała dlaczego nie została wywieszona informacja z ostatniego posiedzenia, skoro cała Rada stwierdziła, że wszystko co zostało zapisane jest zgodne z prawdą. Pan prezes upierał się, że powinna być zmieniona. Ostatecznie zarówno Zarząd jak i Rada stwierdzili, że posiedzenia powinny być nagrywane.

Na koniec Zarząd dał Radzie do podpisania oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym zobowiązuję się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszelkich danych, informacji, materiałów i dokumentów, w tym w szczególności danych osobowych, uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków na zajmowanym stanowisku Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu, a także po zakończeniu trwania kadencji. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji obejmuje w szczególności zakaz kopiowania, wynoszenia poza obszar przetworzenia, a także udostępniania danych Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu osobom trzecim.” Wg Rady jest to oświadczenie niezgodne z prawem, ze szkodą dla mieszkańców, gdyż żadna informacja nie mogłaby się wydostać poza mury Spółdzielni. Spółdzielnia to jednak MIESZKAŃCY i to mieszkańcy powinni wiedzieć wszystko co dzieje się wewnątrz. Oświadczenia oddaliśmy do analizy prawniczej.

Zachęcamy mieszkańców do czytania protokołów, bo tam szczegółowo opisujemy posiedzenia, które trwają kilka godzin i ciężko zawrzeć wszystko w krótkiej informacji.