Aktualności,  Konkursy ofert

Informacja o powołaniu PREZESA ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu informuje, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, uchwałą numer 2/2021 z dnia 09 września 2021 roku powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu – Pana Rafała Bartoś.