Aktualności

Informacja dotycząca dyżuru Rady Nadzorczej SM OLIMP

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu informuje, że
dyżur w kwietniu nie odbędzie się.