Aktualności

Nowa stawka za nieczystości stałe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OLIMP” w Ujściu, informuje że zgodnie z Uchwałą Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile Nr XXVIII/109/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.

Od 01.03.2022r. opłata za odpady komunalne będzie wynosić 35zł/osobę.