Aktualności

Zmiana wysokości opłat za odbiór nieczystości stałych

Zarząd SM OLIMP w Ujściu informuje, że na podstawie Komunikatu Związku Międzygminnego ” PRGOK” w Pile z dniem 01.04.2019 r. ulegają zmianie wysokości opłat za odbiór nieczystości stałych i wynoszą :

    – nieczystości segregowane 15 zł/osobę    …… było 10 zł/osobę
    – nieczystości niesegregowane 35 zł/osobę   …… było 15 zł/ osobę

Wobec drastycznych podwyżek opłat  za gospodarowanie odpadami Zarząd SM zwraca się do mieszkańców o analizę swojego podejścia do segregacji odpadów i ewentualną  korektę w oświadczeniu, które składaliście Państwo w Spółdzielni. Dotyczy to szczególnie tych, którzy dotychczas nie segregowali odpadów oraz ilości osób przebywających w lokalu.
Aby zaktualizować opłaty i jednocześnie dbać o środowisko, należy złożyć korektę oświadczenia osobiście w biurze Spółdzielni. 

                                                                             Za Zarząd SM